Outdoor trainingen en arrangementen

Deelnemers die onderdeel zijn van een workshop of management training vragen zich wel eens af wat palen, blinddoeken, banden en touwen nu te maken hebben met de dagelijkse praktijk en hun werk.

Philip Snoeck heeft hierop het antwoord. Bij een Management training waar het middel “outdoor” en buitenopdrachten worden toegepast lijken er op het eerste gezicht tussen de werksituatie en de trainingssituatie maar weinig overeenkomsten te zijn. De omgeving en de taak wijken inhoudelijk af, de middelen zijn geheel anders in een buiten situatie dan op het werk en de mensen kunnen in sommige gevallen andere zijn dan op het werk. Onze locatie bij De Boshut leent zich uitstekend voor dergelijke trainingen/ trainingsonderdelen.

Voor welke doelgroepen zijn buiten (outdoor) opdrachten geschikt?
Outdoor programma’s zijn voor een aantal doelgroepen geschikt en wordt veel toegepast bij teamtrainingen, leiderschapstrainingen en trainingen persoonlijke effectiviteit.

Wanneer zijn buiten (outdoor) opdrachten geschikt?
Vragen die op voorhand beantwoord dienen te worden zijn:
– Wat is de doelstelling van de bijeenkomst?
– Is de doelstelling met behulp van de “Outdoormethodiek” te verwezenlijken?
– Op welke wijze zijn de doelen te bereiken?
Hoe specifieker de opdrachtgever zijn vraagstelling kan maken, hoe beter het buitenprogramma kan worden ingevuld met opdrachten die zich toespitsen op de juiste aandachtspunten.

Outdoor trainer & Team trainer
Philip houdt zich volledig bezig met de buitenopdracht(en), materialen, technische kennis, logistiek & veiligheid en is eindverantwoordelijk voor de middelen van de training.
De trainer houdt zich bezig met de gedragscomponent,  observaties, nabesprekingen, processen & feedback, de trainer is eindverantwoordelijk voor de doelstellingen van de training.

Oefening & evaluatie
Opdrachten worden na afloop, daar waar nodig nabesproken op de eerder geformuleerde leerdoelen van de deelnemers. Elke Outdoortraining eindigt in de evaluatie ruimte om de conclusies een duidelijke plaats te geven en een brug te bouwen naar de dagelijkse werksituatie. Er kunnen bijvoorbeeld resultaatgerichte afspraken worden gemaakt hoe het geleerde in de praktijk vorm te geven.

De oefeningen zijn gericht op samenwerken, de fysieke inspanning is daarbij van ondergeschikt belang, ieder teamlid moet immers in staat zijn om deel te nemen aan de oefening. De activiteit is daarom nooit een doel op zich maar heeft als doel het leerproces te bevorderen.

Wij werken enthousiast samen met Philip Snoeck. Wij linken u graag aan hem!